için bir topluluk oluşturun.
TOPLULUK OLUŞTUR

Desktop 2, DOS terminal arayüzü

Desktop 2, DOS terminal arayüzü
http://www.mevis-research.de/~ritter/awakeideas/desktop.html adresinden erişebilirsiniz....