Kullanıcı Koşulları / Kullanım Koşulları / Kullanıcı Sözleşmesi
Giriş

http://turrsu.com/ ya da https://turrsu.com/ (“Hizmet”, "turrsu.com", "TURRSU.COM", "Turrsu.com") web sitesinde bulunan bir yer sağlayıcıdır. Hizmet ilgili web, mobil ve masaüstü uygulamalarını (“Uygulama”) içerir. “Siz”, (Ücüncü tekil şahış olarak) siz veya "kullanıcı" terimini kullandığımızda, Hizmetin son kullanıcısını kastediyoruz.

Anlaşma

Lütfen bu belgeyi dikkatle okuyun. Bu belge ve atıfta bulunduğumuz Gizlilik Politikamız gibi diğer belgeler Hizmete erişiminizi yönetir. Hizmeti kullanarak veya Uygulamayı yükleyerek ya da Uygulamayı kullanarak, bu tarih (“Geçerlilik Tarihi”)'den itibaren sizin adınıza ve varsa kuruluşunuzda, bir kişi üzerinde tahkim de dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye bağlı kalmayı ve onaylamayı kabul edersiniz.

Hizmet ve Uygulamaları yalnızca, geçerli tüm yasalara ve bu Sözleşmeye uymayı kabul ederseniz kullanabilirsiniz. Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve kaydedin. Kabul etmiyorsanız, Hizmet'i kullanmayı derhal bırakmalı ve Uygulamayı kaldırmalısınız.

Bu Sözleşmeyi kendiniz veya varsa kuruluşunuz adına girme yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Ayrıca (a) bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı, (b) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu, (c) size veya hesabınız hakkında bize verdiğiniz bilgilerin güncel, doğru, desteklenebilir ve eksiksiz olduğunu, (d) Türkiye Hükümeti ambargosuna tabi olan veya Türkiye Hükümeti tarafından "terörist destekleyici" bir ülke olarak belirlenmiş bir ülke ya da grup tarafından desteklenmediğinizi teyit edersiniz. Ayrıca, kuruluşunuz adına bu Anlaşmaya giriyorsanız, kuruluşun yetkili temsilcisi olduğunuzu ve bu Sözleşme adına onun adına girmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

Hizmeti kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekir. Bir sosyal medya hesabı aracılığıyla hesabınızın kimliğini doğrulamanız istenebilir. Sosyal medya hesabınızı Hizmete bağlamanın bir koşulu olarak, belirli bilgileri turrsu.com ile paylaşmayı ve sosyal medya hesabı için geçerli olan tüm şart ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Topluluk Kurallarımıza uymayı ve her zaman geçerli tüm yasalara uymayı kabul edersiniz. Topluluk Kurallarımızı ihlal ederseniz belirli özellikleri (yayın gönderme veya yanıtlama yeteneği gibi) devre dışı bırakma, yorumların ve paylaşımların silinmesi ve düzenlenmesi veya hesabınızı devre dışı bırakma ve değiştirme hakkımızı saklı tutarız. turrsu.com sizi daha önce kullanıcı olarak kaldırdıysa veya hesabınızı feshederse, Hizmeti kullanmaya uygun değilsiniz.

Hizmeti kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya alt lisansını veremezsiniz. Hesabınız aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmet'in, herhangi bir güncellemenin veya herhangi bir bölümünün kaynak kodunu kopyalayamaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik uygulayamaz, parçalarına ayıramaz, türetmeye çalışamaz, değiştiremez veya türev çalışmalar oluşturamazsınız (yalnızca yukarıdaki kısıtlamaların kapsamı dışında ve hariç) yürürlükteki yasalar tarafından veya Hizmete dahil olan açık kaynaklı bileşenlerin kullanımını düzenleyen lisans koşullarının izin verdiği ölçüde yasaktır). Herhangi bir girişim turrsu.com ve lisans verenlerinin haklarının ihlali anlamına gelir. Hizmeti, kullanım amacı dışında bir kullanım için kullanamazsınız.

Hizmet size lisanslanmıştır, satılmamıştır. Turrsu.com, Hizmet ve bu Sözleşme kapsamında açıkça verilmeyen tüm ilgili fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Hizmet ile ilgili yukarıdakilerin genelliğini sınırlamadan, işbu belgede verilen sınırlı haklara tabi olarak, taraflar arasında olduğu gibi, tüm telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır (tüm değişiklikler, iyileştirmeler dahil) dahil olmak üzere tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerin , yükseltmeler ve bunların türev işleri) ve Hizmet ile ilgili diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları yalnızca turrsu.com'a aittir. Hizmetle ilgili herhangi bir yorum, öneri veya başka geri bildirim gönderirseniz, turrsu.com'un bu Geri Bildirimi herhangi bir amaçla kullanmakta özgür olacağını kabul edersiniz.

Turrsu.com'un gelecekte ücret talep etme hakkı olmasına rağmen, şu anda Hizmetin temel sürümünü kullanmak için herhangi bir ücret yoktur. Belirli özellikler ve işlevler yalnızca premium özelliklere (“Premium Özellikler”) erişmek için aylık abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Abonelik ücretleri, aksi belirtilmedikçe, her abonelik seviyesi için bu Sözleşme uyarınca ödenebilecek tüm diğer ücretlerle birlikte turrsu.com fiyatlandırma sayfasında belirtilir. Premium Özelliklere kaydolarak, turrsu.com'a her ay tüm abonelik ücretleri için hesabınızla ("Ödeme Yöntemi") bağlı kredi kartını (veya diğer elektronik ödeme yöntemini) tahsil etme yetkisi verirsiniz. Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ay boyunca abonelik düzeyinizi yükseltirseniz, bu ücretlerin orantılı bir kısmını ödersiniz. Tüm ücretler türk lirası olarak ödenecek ve ödenecektir, iade edilemez ve geçerli satış, tüketim, kullanım veya benzeri vergiler hariçtir. Fatura adresinizi güncelleme veya son kullanma tarihi gibi bir ödeme yöntemini dosyada güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ödeme Yöntemini herhangi bir ücret karşılığında kayıt altına alamazsak, güncellenmiş bilgi sağlamak için sizinle iletişime geçebiliriz. Hala Ödeme Yöntemi'ni alamıyorsak, hesabınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz.

Bu Sözleşme Geçerlilik Tarihi'nde başlayacak ve siz hesabınızı silene veya biz bu Sözleşmeyi feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmenin şartlarından herhangi birini veya geçerli yasaları veya üçüncü tarafların haklarını ihlal ederseniz, bu Sözleşmeyi feshedebilir veya hesabınızı derhal ve önceden askıya alabiliriz. Hiçbir durumda turrsu.com, Hizmete erişimin kaldırılması veya devre dışı bırakılmasından sorumlu olmayacaktır. Bu Sözleşmenin feshi üzerine: (i) bu Sözleşme kapsamında size verilen tüm lisans ve diğer haklar feshedilir ve (ii) Hizmet'in tüm kullanımını durdurmalı ve Uygulamayı kaldırmalısınız.

Turrsu.com, herhangi bir metin, resim, fotoğraf, video, ses, bağlantı, yazarlık çalışması veya Hizmete gönderdiğiniz herhangi bir materyalin (topluca “İçeriğiniz”) sahiplik haklarını talep etmez. İçeriğinizi Hizmete gönderdikten sonra, İçeriğinizdeki tüm sahiplik haklarını korumaya devam edersiniz ve tarafınızdan verilen lisanslara tabi olarak, İçeriğinizi istediğiniz şekilde kullanma hakkına sahip olmaya devam edersiniz ve içeriğe ait tüm yasal sorumluluklar size aittir. İçeriğinizi yayınlayarak veya paylaşarak, turrsu.com'a yalnızca Sınırlı olarak İçeriğinizi saklama ve Hizmetin diğer kullanıcılarıyla paylaşma veya görüntüleme hakkını içeren Hizmeti sunmamız için makul olarak gerekli olan sınırlı hakları verirsiniz. İçeriğinizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmamız için izin verirsiniz. İçeriğiniz üzerinden gelir sağlamamız için bize izin verirsiniz. Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: (i) İçeriğinizin sahibi olduğunuzu veya bize başka bir şekilde sağlama hakkınız olduğunu ve (ii) İçeriğinizin Hizmette veya Hizmet aracılığıyla yayınlanması gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, ticari marka hakları, sözleşme hakları veya herhangi bir kişi veya kuruluşun diğer haklarını ihlal etmediğini. Hizmet ayrıca diğer kullanıcılar da dahil olmak üzere lisansörlerimizin içeriğini içerebilir (“Üçüncü Taraf İçeriği”). “Üçüncü Taraf İçeriği” ve “İçeriğiniz” topluca “İçerik” olarak adlandırılır. Üçüncü Taraf İçeriği telif hakkı ve diğer yasalarla korunmaktadır ve lisans verenlerimiz Üçüncü Taraf İçeriğindeki tüm haklara sahiptir ve bu hakları saklı tutar. Turrsu.com dosyasının ve paylaşımlarınızın İçeriğin izlenmesinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarını, işbu Sözleşmeyi, ilgili üçüncü taraf şartlarını veya ilgili yasaları ihlal edebileceğini belirleyebilmemiz de dahil olmak üzere, İçeriğin hepsini veya bir kısmını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetten kaldırabiliriz, ancak herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. turrsu.com, içeriğinizi Hizmet aracılığıyla iletilirken İçeriğe erişebileceğini kabul edersiniz. İçeriğinizi yedeklemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızı silerseniz veya bu Sözleşme başka bir şekilde feshedilirse, Hizmet yoluyla İçeriğinize erişemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Turrsu.com, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak sizden ve diğer kullanıcılardan veri toplayabilir (“Kullanım İstatistikleri”). Kullanım İstatistikleri toplarsak, Kullanım İstatistikleri'ne sahip oluruz ve Kullanım İstatistikleri'nin herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerini içermemesi ve herhangi bir bireyi bu verilerin kaynağı olarak tanımlamaması koşuluyla, bunları herhangi bir yasal ticari amaçla kullanabiliriz.

Hizmet her zaman, her dilde veya her bölgede kullanılamaz. turrsu.com, belirli bir çalışma süresini elde edemeyeceğini veya Hizmetin belirli bir konumda kullanıma uygun veya erişilebilir olduğunu hiçbir şekilde beyan etmez. Hizmetin kullanımı yasak olduğu yerlerde geçersizdir. turrsu.com, yasaların gerektirdiği durumlar da dahil olmak üzere, Hizmetin kullanımına veya Hizmete erişimine de sınırlamalar getirebilir.

Hizmet, üçüncü taraf ürün ve hizmetlerine (toplu ve bireysel olarak “Üçüncü Taraf Hizmetleri”) erişim sağlayabilir. Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanılması, ek hizmet şartlarını kabul etmenizi gerektirebilir. Bu tür koşullara uymayı kabul edersiniz. Ayrıca, Üçüncü Taraf Hizmetlerine sunduğunuz bilgiler, bu tür üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabidir. Üçüncü Şahıs Hizmetlerini kendi sorumluluğunuzda kullanacağınızı kabul edersiniz. Hizmet ve / veya Üçüncü Taraf Hizmetleri, üçüncü taraflardan (“Üçüncü Taraf Materyalleri”) içerik, veri, bilgi, uygulama veya malzeme görüntüleyebilir, dahil edebilir veya sunabilir veya üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Turrsu.com'un, bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinin veya web sitelerinin içeriğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güncelliğini, geçerliliğini, telif hakkı uygunluğunu, yasallığını, dürüstlüğünü, kalitesini veya başka bir yönünü incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Turrsu.com herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti, Üçüncü Taraf Materyali veya web sitesi için size veya başka bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sizinle Hizmet hakkında iletişim kurmamız gerekebilir ve zaman zaman size bazı ticari teklifler sunmak istiyoruz. BİZDEN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ORTAKLARIMIZDAN VEYA E-POSTA ADRESLERİMİZDEN VE SİZE ULAŞABİLECEĞİMİZ DİĞER YERLERDEN TİCARİ MESAJLARI (TELEFON, E-POSTA, METİN VEYA PUSH BİLDİRİMLERİ İLE) ALMAYI ONAYLARSINIZ. Bu mesajlardan bazılarını almamıza izin vereceğiz, ancak bizden herhangi bir mesaj almayı (Hizmetle ilgili idari mesajlar dahil) durdurmak için hesabınızı sonlandırmanız gerekir.

HİZMETİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇALIŞMA OLARAK BÜTÜN RİSKLER SİZE AİTTİR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, HİZMET TÜM HATALARLA VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. TURRSU.COM HİÇ BİR SURETLE KESİNTİSİZ, EKSİKSİZ VE MÜKEMMEL BİR HİZMET SUNMAYA SÖZ VERMEZ VE HİZMETE DAİR TÜM BİLİNEN VE BİLİNMEYEN EKSİKLER VE BU EKSİKLERDEN DOĞAN ZARAR İÇİN RİSK KULLANICIYA AİTTİR.

Turrsu.com, Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme hakkını saklı tutar, ancak hiçbir yükümlülüğü yoktur. DİĞER KULLANICILARLA OLAN TÜM İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM, SADECE VE SADECE KULLANICININ KENDİSİNE AİTTİR. OLUŞAN VEYA OLUŞABİLECEK HİÇ BİR ZARARDAN, ANLAŞMAZLIKTAN, TELİF HAKKI İHLALLERİNDEN VE DİĞER İHLALLERDEN TURRSU.COM SORUMLU DEĞİLDİR.

Hizmeti kullanmayı seçtiğiniz ölçüde, geçerli yerel yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm yasalara uymayı kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Hizmete erişilen yargı yetkisi yasaları tarafından izin verilen durumlar dışında, onu kullanamaz veya başka şekilde dışa aktaramazsınız, paylaşamazsınız.

Turrsu.com'a çeşitli yazılımlar veya aletler kullanarak; izinsiz giriş yapma, veri değiştirme veya başka işlemlerle sitenin işleyişine müdahale etme veya engelleme, sitenin işleyişini kasıtlı olarak yavaşlatma, virüs vs. zararlı içerik yüklemek suretiyle turrsu.com'a zarar verme girişiminde bulunduğunuz takdirde turrsu.com'un yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Turrsu.com'da yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. Aksine, kullanıcılar tamamen gerçekdışı içerik dahi üretebilirler. Turrsu.com'da yer alan herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, ironi, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan)maddi ve/veya manevi herhangi bir kaybınızdan sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Turrsu.com'da yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Turrsu.com, bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir. Kullanıcı olarak bu tür zararlı paylaşımları yapmayacağınızı taahhüt edersiniz.

Aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe turrsu.com içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

Turrsu.com dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.

Turrsu.com'un dilediği zaman haber vermeksizin, Hizmet içeriğindeki ve sizin paylaşımlarınızındaki dilediği kısmı değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini ve silebileceğini kabul edersiniz.

Turrsu.com kullanım koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Bu nedenle, kullanıcı koşullarını belirli aralıklarla incelemeniz öneririz.

Turrsu.com, Hizmeti oluşturan tüm unsurları önceden haber vermeksizin değiştirme, sona erdirme, yenilerini ekleme, ücretlendirme haklarını saklı tutmaktadır.

Turrsu.com'da kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi olmaksızın ve doğrudan kullanıcılar tarafından yayına alınmaktadır. Tarafımıza başvurulmadığı müddetçe, yayınlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Ancak, turrsu.com yer sağladığı içeriğin hukuka uygunluğunu sağlamaya özen göstermekte, bu nedenle yapılan her başvuruyu dikkatle değerlendirmektedir.

Turrsu.com'a turrsuyukuranadam@gmail.com mail adresinden ulaşılabilir.